overmij 945 200

Aanmelden

U kunt uw kind en/of uzelf aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail. Meestal lukt het om binnen 3 weken een afspraak te maken.

Verwijzing door uw huisarts, bureau jeugdzorg of school kan, maar is niet noodzakelijk.

Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag te sturen. Hierdoor kan tijden de eerste afspraak direct worden gestart met uw hulpvraag.

We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.

Omdat het nadrukkelijk de bedoeling is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werk ik in principe tegelijk met u en uw kind.

Dit betekent dat u aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.

Voor uw kind is dat prettig en veilig.

Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.

De praktijk wijst uit dat er na 1 tot 5 afspraken al veel veranderd in uw situatie.

U wordt doorverwezen wanneer daar aanleiding voor is of wanneer andere hulp beter aansluit op de vraag van u uw kind.

Na iedere afspraak ontvangt u een factuur. Coaching sessies worden soms vergoed vanuit de zorgverzekering. Informeer hiervoor bij uw zorgverzekering. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona.

Vertrouwelijk

De coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of kind in gevaar brengen, dan zal ik dit bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, bureau jeugdzorg.) Dit wordt altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

U mag van mij een verplichting tot inspanning verwachten. Dat betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

U bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuze en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Heeft u een vraag of een klacht, neem dan contact op zodat een oplossing gevonden kan worden in uw situatie. Als er een conflict is van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het niet het conflict op te lossen dan schakelen partijen juridische conflictbemiddeling mediation in. De mediator is geregistreerd in het NMI-register. De kosten daarvan worden door beide partijen voor een gelijk deel gedragen. Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot de beroepsvereniging of tot een bevoegd rechter. De kosten hiervan zijn voor partijen zelf en zullen nooit worden verdeeld.

Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

praktijk kindercoach millingen